Socialdemokraterna kräver snabbtest av all personal i äldreomsorgen

Mölndals kommun är bara en av många kommuner som nu snabbtestar all personal inom äldreomsorgen inför varje arbetspass. Nu kräver Karin Wanngård (S) att Stockholms stad ska göra samma sak:

– Nu finns möjligheterna att göra dessa snabbtester och ännu har vi några månader innan all personal och alla äldre i omsorgen fått vaccin. Det gäller att göra allt nu för att hindra att smittan åter sprids inom stadens äldreomsorg, säger Wanngård till Sthlmskollen.

Ska snabbtestning inom omsorgen bli verklighet kräver det att regionen säger ja – men ännu har staden inte fått några sådana besked från region Stockholm.