70 procent fick underkänt – stor livsmedelskontroll i Årsta Partihallar

"okra" by postbear is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Inom ramen för Miljöförvaltningens ”Fuskprojekt Årsta” gjordes i juni en stor kontroll av livsmedel som senare når handeln i Stockholm. Det var inte bara goda nyheter som kom ut från tillsynen. 70 procent av de granskade företagen fick anmärkningar.  Vartannat fall var grova felaktigheter som ledde till sanktioner.

Problemen var inte bara med dyra och/eller känsliga livsmedel, som exempelvis kött, där problem med bedrägerier tidigare visats. Även torrvaror med stor försäljning såsom chokladkakor, tonfiskburkar, påsar med snabbkaffe, nötter och torkad lime är några exempel på varor där man fann problem.

Många brister i att ange var livsmedlen kommer ifrån, vilket särskilt små företag har problem med. I andra fall har även ändring av märkning på varor, till exempelvis ett senare bäst-före datum, upptäckts.

Bland de livsmedel som stoppades fanns 1300 kg fryst okra, 490 kg nötter och frön, 225 kg torkad lime och 5416 burkar energidryck.

Foto: ”okra” by postbear is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/