Dubbelt så många vaccinerade i Norrtälje – varför halkar Stockholm efter?

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) - Foto Anna Molander Region Stockholm

I Folkhälsomyndigehetens senaste veckostatistik kan man se att 5,34% av invånarna i Norrtälje har fått minst en dos vaccin mot Covid-19. I Stockholm stad är motsvarande siffra 2,34%.

Inte nog med att Stockholm stad tillhör de kommuner som har lägst vaccination i Stockholms län det är också så att region Stockholm ligger bland de sista i Sverige. Medan närmare 4% av alla svenskar nu fått en dos är det bara 2,65% av alla boende i Region Stockholm.

Varför halkar då Stockholm efter? En förklaring är att Stockholms befolkning är yngre och att regionen därför inte fått lika stor andel av doserna när dessa ska prioriteras. En annan förklaring kan vara att hemtjänsten är mer privatiserad i Stockholmsregionen och att hemsjukvården till skillnad från i alla andra regionerna inte är kommunaliserad. Det kan också förklara varför Norrtälje toppar listan i region Stockholm. Här drivs vårdcentral, hemsjukvård och äldreomsorg i ett bolag utan gränser mellan olika huvudmän.