Flera regioner börjar bli klara vaccinationsfas 1 men Stockholm halkar efter

Folkhälsomyndighetens statistik visar nu att flera regioner närmar sig den tidpunkt då man vaccinerat alla i fas 1. I fas 1 ingår boende på särskilda boenden och äldre med hemtjänst och deras sammanboende. Bilden förstärktes ytterligare när SKR (Sveriges kommuner och regioner) höll presskonferens om vaccinationsläget. Där rapporterade Region Värmland och Region Örebro att man i princip är klara med fas 1.

Värre ser det ut i Region Stockholm. Vår region hamnar hopplöst sist och i den senaste statistiken är det bara 11 procent av de som har hemtjänst som blivit vaccinerade. Regionrådet Anna Starbrink (L) har sagt att det är resultatet av en medveten strategi att prioritera personalen först.

Samtidigt har regionen redan fått fler doser än vad det finns både personal och äldre i gruppen som ingår i fas 1. Enligt Folkhälsomyndigheten har det levererats mer än 180 000 doser till Region Stockholm fram till denna vecka och den samlade gruppen i fas 1 plus personal uppgår inte till mer än 140 000 doser. Det borde alltså ha funnits möjlighet att ge hela fas 1-gruppen en första dos.

På presskonferensen värjde sig dock SKR mot att göra allt för mycket jämförelser.

Emma Spak, avdelningschef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion, var noggrann med att säga att det inte är en tävling mellan regionerna och att alla gör så gott de kan.