Kvickentorpsskolan byggs om och byggs ut

Bild. Stockholms stad - HMXW Arkitekter

Till hösten år 2025 ska den nya Kvickentorpsskolan i Farsta stå klar. Skolan blir då nästan dubbelt så stor som idag med plats för 1080 elever i grundskolans alla år (F-9). Skolans utbyggnad sker eftersom det behövs fler elevplatser när omkringliggande stadsdelar växer genom bostadsbyggnad både vid Drevviken och i Telestaden.

Investeringen uppgår till 306 miljoner kronor och rymmer också att befintliga lokaler renoveras. Beslutet beräknas tas i kommunfullmäktige den 22 mars och hittills verkar det ske i politisk enighet.