Socialdemokraterna och Miljöpartiet eniga om att stoppa reklam för fossila utsläpp

Reklam från SAS - inte längre på gatorna i Stockholm?

I en motion till fullmäktige i Stockholm föreslår Socialdemokraterna att staden ska stoppa reklam i den offentliga miljön som driver på fossil konsumtion. I motionen skriver Socialdemokraterna att Amsterdam fattat beslut om ett sådant förbud och att de vill att Stockholm ska följa beslutet senast till år 2022.

Även borgarrådet Katarina Luhr (MP) har argumenterat för ett liknande förslag. Den grönblåa majoritet hon ingår i har dock ännu inte lagt fram något sådant konkret förslag och det har förekommit spekulationer om att Moderaterna motsätter sig beslutet.

Om staden inför sådana här regler är det inte första gången Stockholm begränsar reklamen i stadsrummet. Under förra mandatperioden fattade den dåvarande rödgrönrosa majoriteten beslut om riktlinjer mot sexistisk och rasistisk utomhusreklam.