Slumvärdar riskerar slippa undan – finns inte tillräckligt med pengar

"Nedgånget" by Sara Sjölund is licensed with CC BY-NC 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Sedan 2016 bedriver Miljöförvaltningen i Stockholm stad en riktad bostadstillsyn mot fastighetsägare som missköter hyreslägenheter. Fukt, kyla, dålig ventilation och allmänt bristande underhåll är exempel på brister som gör att klagomålen ökat. Under år 2020 inkom det högsta antalet klagomål någonsin.

I samtliga fall som förvaltningen gjort tillsyn har det framkommit brister som gjort att staden kunnat kräva åtgärder och upprustningar.

Men nu begränsas tillsynen. Dels har pandemin satt stopp för den riktade bostadstillsynen på grund av smittrisken. Under 2020 har därför bara fyra inspektioner genomförts. Samtidigt varnar Miljöförvaltningen för att det är resursmässigt svårt att utöka den riktade bostadstillsynen. Kraven på insatser till följd av akuta olägenhetsanmälningar ökar och de måste prioriteras först.

Såväl Socialdemokraterna som Vänsterpartiet föreslog i sina budgetalternativ ökade resurser för tillsynen.