Stockholms kulturliv kämpar för att överleva – dags för Stockholm att agera

Oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) vid besök på Östberga kulturhus

I en opinionsartikel skriver oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) att Stockholm gör allt för lite för att rädda kulturen under pandemin:

I coronapandemins spår har många branscher drabbats hårt. Medan sjukvårdspersonalen arbetar dag som natt för att rädda de allra sjukaste kämpar andra för att kunna behålla sin anställning eller för att ens företag ska finnas kvar. Kulturbranschen är en av många sektorer som lider.

Teaterföreställningar, museum, konserter, scenkonst och opera. Inget av det kan stockholmarna ägna sig åt i pandemitider. Stockholms kulturliv är inställt. Det drabbar både de som utövar och försörjer sig i branschen och publiken. Liksom andra delar av samhället har man fått sälla om. Alltifrån coronasäkra föreställningar inför en minimal publik, så länge som det var tillåtet, till digital barnteater. Scenartister underhåller publiken via tiktok och instagram. Teaterpedagoger har skolat om till att erbjuda digital teambuilding till företag. Kreativiteten går det ingen nöd på.

Men för att Stockholms kulturliv ska överleva pandemin krävs tillräckliga stödåtgärder. I april förra året presenterade kulturborgarrådet Jonas Naddebo sitt stödpaket. Det visade sig inte innehålla några nya pengar utan var endast en omfördelning av resurser inom kulturförvaltningen. Det väckte med rätta ramaskri bland kulturarbetarna. Man ger stöd till en utsatt bransch genom att pengar från det stöd som ska säkra dess fortlevnad.

Ett år senare har knappt något hänt. Stockholms kulturliv har inte fått några nya pengar. Som så många gånger förr lämnas kulturbranschen till sitt eget öde. När resurser inte tillförs och krisstödet är alltför litet sätts hoppet till branschens egen förmåga att återskapa sig själv genom kreativitet, fantasi och ett sparsmakat leverne för många kulturarbetare. Må så vara, men politikerna i stadshuset kan inte förlita sig på branschens inneboende förmåga. Verkliga insatser och riktiga pengar måste skjutas till. Annars riskerar vi att ha ett mycket fattigt kulturliv i Stockholm långt efter att pandemin är över.

Emilia Bjuggren (S), Oppositionsborgarråd med ansvar för kulturpolitik