Allt mer digital äldreomsorg på Östermalm

Foto: "Äldreomsorg" by Socialdemokrater is licensed with CC BY-NC-ND 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

Arbetet med digitalisering och teknik i äldreomsorgen ska utvecklas. Det är syftet med ett projekt som Östermalms stadsdelsnämnd nu inleder tillsammans med nämnden i Enskede-Årsta-Vantör. Målet är bland annat att minska ensamhet, förbättra äldres inflytande vid planering samt att öka gruppens trygghet.

Bland de konkreta insatser som planeras finns en digital fixartjänst, digitala inköp inom hemtjänsten, smarta lås samt digital nattillsyn.

Projektet ska pågå under de kommande tre åren.