Analys: Därför kan Region Stockholm lyckas med vaccinationerna i fas 4 – trots tidig fiasko

Martin Nilsson, Sthlmskollens chefredaktör skriver i denna opinionstext att fullmäktigedebatten riskerar bli ointressant med förenklingar in absurdum

Det går knappt en dag utan att det kommer en nyhet om region Stockholms alltmer fiaskoliknande vaccinationsarbete. I större delen av vårt land har de allra flesta äldre på särskilda boenden och med hemtjänst fått sin första vaccinationsdos. I Stockholm är det fortfarande, enligt statistik från i torsdags, mindre än hälften av äldre med hemtjänst som fått sin första dos.

Ännu värre ser det ut när det gäller hur stor andel som är färdigvaccinerade (dvs fått två doser). I Stockholm är det tre procent.

Ja, ni läste rätt. Tre procent av de med hemtjänst i prioritetsgrupp ett är färdigvaccinerade. I övriga landet är den siffran mer än tio gånger så stor.

Det går inte att förklara bort misslyckandet med att det kommit för få doser. Fram till denna vecka har det kommit 290 000 doser till region Stockholm. Vi har fått lika stor andel doser som övriga landet sett till hur många äldre vi har (antalet äldre i fas ett är cirka 70 000 personer i regionen).

Det går inte heller att förklara med att man prioriterat personalen först. Enligt statistiken ligger nämligen Stockholm strax under medel där också.

Och den som ser siffrorna ser att regionen skulle ha kunnat klarat en massiv vaccination av både äldre och personal. Så varför lyckas då inte Stockholm till skillnad från andra delar av landet?

Svaret står sannolikt att finna i regionens långtgående privatisering av vård och omsorg samt regionens svaga politiska styre. När det gäller just gruppen äldre med hemtjänst krävs samverkan mellan hemtjänsten som drivs av kommun (eller av kommun upphandlad verksamhet) och sjukvården (regionen/upphandlad verksamhet). Sekretessregler och olika huvudmän begränsar hur olika aktörer kan samverka.

Ett exempel är när kommunerna tidigare i våras i hemtjänsten samlade in samtyckesblanketter för vaccinationer. Under flera veckor låg dessa på kommunkontor och väntade på besked om vart i regionen de skulle sändas.

Denna samverkan är svår även på mindre orter med ett fåtal vårdcentraler och hemtjänstorganisationer (som ofta ändå drivs av regionen och kommunen). Lägg i stället pusslet av Stockholms stad med hundratalet utförare i hemtjänsten och motsvarande antal i privata och offentliga vårdcentraler. Det blir betydligt fler bitar i ett sådant pussel.

Lägg därtill att alla regioner utom Stockholm kommunaliserat hemsjukvården. Det gör att alla kommuner utanför regionen har mer medicinsk kompetens och att olika huvudmän inte begränsar samverkan. Det är ingen slump att den enda kommunen i region Stockholm som lyckats bra är Norrtälje där hemsjukvården, hemtjänsten och vårdcentralen drivs i ett gemensamt bolag. Ansvaret för att hemsjukvården inte är kommunaliserat faller nu tungt på de moderatstyrda kommuner med Solna i spetsen som mer värnade om att ha lägsta kommunalskatten än att ge våra äldre en bra trygghet.

Och ovanpå detta ska vi lägga regionens politiskt svaga styrning. Hur kom det sig att man ens kom på tanken att prioritera ner de allra svagaste äldre i prioriteringsordningen bara för att det var lättare att organisera vaccinationer av personalen? Varför har man inte styrt upp en organisation som uppenbart inte fungerat väl nog?

Det är lätt att förtvivla när man ser regionens oförmåga att ge dem med störst behov vaccinationer i tid. Ovanpå det kommer nu besked om att andra länder begränsar EU:s tillgång till vacciner. Med andra ord är det oroande tider sett till hur vaccinationen ska gå. Och det är inte utan att det finns goda skäl till det. Vi ska ju trots allt ta oss igenom både fas två och tre i vaccinationen där det handlar om att organisera upp så att de med stora behov får sina doser i rätt ordning.

Men när detta är gjort så kommer fas fyra – det vill säga vaccinationerna av alla oss som inte är i riskgrupper. Och även om man kan vara orolig för om bokningssystem via 1177 kommer hålla så finns det ändå mycket som tyder på att det blir Region Stockholms revansch.

För att låta privata utförare producera så mycket vård det går på löpande räkning utan att prioritera de med störst behov – det är en gren som både vårdindustrin och det borgerliga styret i region Stockholm är bra på.

Så ha förtröstan, semesterresan behöver inte ställas in – än i alla fall.

Martin Nilsson, chefredaktör Sthlmskollen

Fotnot: Under rubriken Analys redovisar vi lite längre kommenterande och analyserande artiklar. Eftersom de också innehåller värderande perspektiv presenteras de under opinionsfliken.