Andelen färdigvaccinerade i hemtjänsten sjunker i Stockholm

Foto: Pfizer BioNTech

Igår kom ny statistik från Folkhälsomyndigheten som visar att Region Stockholm fortsatt ligger långt efter övriga riket när det gäller vaccinationer av de äldre med hemtjänst. Denna grupp har av folkhälsomyndigheten klassats som prio 1 men har i Stockholm av det blågröna (M, KD, C, L och MP) styret prioriterats ner. Här kommer de äldre få vaccin efter personal i vård och omsorg.

Den senaste veckostatistiken visar att bara knappt tre av tio i region Stockholm fått den första dosen medan det i övriga riket är cirka sex av tio. Övriga riket har alltså kommit dubbelt så långt som Stockholm. Det har fått allt fler att ifrågasätta hur Region Stockholm fungerar. Idag redovisar också tidningen Expressen att bara 60% av de levererade doserna har använts i Stockholm. Motsvarande siffra för Kalmar är 96 procent.

Samtidigt som Stockholm halkar efter sjunker faktiskt antalet färdigvaccinerade i hemtjänsten. Förra veckan var tre procent registrerade som att ha fått båda doserna. Denna veckan är det bara två procent. Hur det är möjligt har ännu ingen gett någon förklaring till men siffrorna verkar understryka den oordning som hittills gällt för vaccinationen i region Stockholm.