F-9 skola i Alvik för dyr – nu föreslås F-6 istället

Foto: Stockholm stad/ SISAB

Kring år 2025 ska en ny skola stå redo vid Alvik Strand Östra. Utbildningsnämnden i Stockholms stad kommer idag fatta beslut om att påbörja det välbehövliga arbetet för att få skolan på plats. Enligt stadens bostadsplanering kommer det mellan åren 2024 och 2030 att byggas 3 000 nya bostäder i området som skolan ska försörja.

Staden brukar eftersträva att bygga F-9-skolor men i det här fallet bedöms tomten som för liten om man inte överdäckar tvärbanan. Utbildningsförvaltningen föreslår inte överdäckning eftersom man då anser att investeringskostnaden blir för hög. Stadens alla nämnder har av den politiska majoriteten i stadshuset givits ett uppdrag att hålla tillbaka investeringar under kommande år.

Samtidigt konstaterar det kommunala bolaget SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att just färre antal elever leder till att kostnaden per elev blir högre och mer kostnadsdrivande.