Fler utsatta för våld i nära relationer

Foto: "Clear legal basis needed to combat violence against women"

Antalet ärenden som rör våld i nära relationer har ökat kraftigt de senaste två åren visar en rapport från stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör. 2018 kom det in 182 anmälningar/ansökningar till stadsdelsförvaltningen medan det förra året var hela 322 anmälningar. På bara två år är ökningen 77 procent.

Ökningen, som inleddes redan 2019, kopplas inte till pandemin men förvaltningen konstaterar att pandemin gjort det svårare att erbjuda gruppverksamheter vid relationsvåldscentrum Sydost vilket i sin tur inneburit längre väntetider för att få behandling.

Redovisningen kommer som svar på en skrivelse i stadsdelsnämnden från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.