För dyrt för Södermalms stadsdel. Nu tas lokalerna över av annan kommunal verksamhet.

Det väckte stor uppmärksamhet när Södermalms stadsdelsförvaltning hösten 2019 bestämde sig för att flytta från Södermalm till Hammarby Sjöstad. För dyrt för den kommunala verksamheten var skälet som då angavs för att flytta från stadsdelens mest centrala delar kring Medborgarplatsen. Beslutet väckte upprörda känslor och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet la ett annat förslag till beslut.

Nu är det klart vem som kommer efter i lokalerna. Det blir annan kommunal verksamhet.

Det är verksamheterna Skolfam, Mikamottagningen och Intro Stockholm som nu av Socialförvaltningen föreslås få flytta in i Göta Ark vid Medborgarplatsen. Hyran för de nya verksamheterna blir i princip densamma som den Södermalms stadsdelsförvaltning har haft.

Södermalms stadsdelsförvaltning lämnar Medborgarplatsen efter påsk.