Ny groddjurstunnel i Farsta beslutad

Foto: Fredrik Hjerling/MP STHLM Stad

Som en del av Stockholms arbete för biologisk mångfald har Trafiknämnden godkänt byggandet av grodtunnlar under Perstorpsvägen i Larsboda och Sköndal. Groddjursmiljöer är enligt nämnden goda livsmiljöer för många andra insekter, djur och växter och eftersom grodor flera gånger om året gör vandringar mellan våtmarker och torrare platser behöver detta kunna ske på ett säkert sätt.

Perstorpsvägen är en barriär som i värsta fall antingen leder till att grodorna riskerar att bli överkörda eller att platserna för parning eller vinterdvala inte nås.

– Vägar som är barriärer för människor är barriärer även för grodorna, har trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tidigare sagt angående groddjurstunnlarna.

Staden räknar med att tunneln ska kosta 8 miljoner kronor att anlägga.