Här är Stockholms kriskommuner

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna är berättigad till krisstödet. Foto: Jeanette Hägglund/Solna stad

Dagens Samhälle redovisar idag de 39 kommuner som kan få ta del av det akutstöd som staten avsatt till särskilt behövande kommuner och regioner.

I Stockholms län är det två kommuner – Danderyd och Solna – som kan komma ifråga för stödet.

Kriterierna för att kunna söka är att kommunen haft antingen negativa balanskravsresultat eller negativa koncernresultat minst två av åren mellan 2015 och 2019 eller negativ soliditet år 2019. Om man uppfyller minst två av dessa tre krisindikatorer kan man alltså få stödet.

Solna och Danderyd, två långvarigt moderatstyrda kommuner, kanske inte uppfattas som några av de fattigaste kommunerna i regionen men uppfyller nu alltså kriterierna. Det är också två kommuner som länge tävlat om att ha en av landets lägsta skattesatser. En tävlan som Danderyd tvingades dra sig ur år 2020 när de lokala Moderaterna tvingades medge att en historiskt hög skattehöjning om 1 krona och 40 öre var nödvändig för att få ordning på ekonomin.

Solna uppger för Dagens Samhälle att de inte tänker söka stödet och att kommunens negativa ekonomi beror på medfinansiering av infrastruktursatsningar.

Detta gör även flera andra kommuner i länet. Övriga kommuner som medfinansierar infrastruktur omfattas dock inte av krisstödet då de inte uppvisat negativa resultat i nivå med kraven.