Kommunfullmäktige på måndag: Hur ska Stockholms avfall tas om hand med mindre klimatpåverkan och ska två äldreboenden säljas ut?

Socialdemokraternas borgarråd med ansvar för miljöfrågan Emilia Bjuggren lär debattera avfallsplanen när fullmäktige sammanträder

På måndag sammanträder kommunfullmäktige i Stockholm. Det planerade sammanträdet den 8 mars ställdes in eftersom det inte fanns tillräckligt många ärenden att behandla. Nu kan det bli mer liv än tidigare eftersom det är första gången på flera månader då frågor och interpellationer tas upp till debatt. Lita på att det kan bli debatt om exempelvis vaccinationer, stadens pandemihantering och utförsäljningar av bostäder.

Ett av kvällens viktigaste beslut handlar om en ny avfallsplan för Stockholm. Här föreslår den grönblå majoriteten, som består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, bland annat åtgärder för ökad matavfallsinsamling, minskad mängd textilavfall och ökad materialåtervinning av plast. Oppositionen i form av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ har enats om en gemensam reservation där de bland annat föreslår ökat öppethållande på återvinningsstationer samt att tillåta längre fordon för masshanteringstransporter, vilket enligt partierna skulle kunna minska utsläppen med 50 000 ton koldioxid per år.

Fristads äldreboende i Bromsten – Foto Micasa AB/Stockholm stad

Andra frågor det kan bli debatt om är förslagen från den grönblåa majoriteten att sälja ut två äldreboenden i Bromsten respektive i Sabbatsbergsbyn. Oppositionen (S, V och FI) motsätter sig förslaget och hävdar att det är fel att sälja ut äldreboenden när antalet äldre ökar under kommande år och att pandemin därtill visat ett behov av ökat antal korttidsplatser för de som skrivs ut från sjukvården. Partierna uttrycker också sin oro för att försäljningen leder till en alltmer privatiserad äldreomsorg.

I några frågor är enigheten större. Det handlar bland annat om beslut att påbörja etapp 1 i utvecklandet av Slakthusområdet, ledningsomläggning i Slussen för 770 miljoner kronor samt byggande av den nya Kvickentorpsskolan i Farsta. Men det sistnämnda har ju Sthlmskollens läsare redan koll på.

För den som vill läsa handlingarna finns de här.