Kulturskolan flyttades och deltagarantalet halverades

Torun Boucher (V), Foto: Jessica Segerberg/Vänsterpartiet

När kulturskolans verksamhet flyttades från Skeppargatan på Östermalm till Medborgarplatsen minskade antalet deltagare från 307 till 157. Det redovisar nu stadsdelsnämnden på Östermalm efter att Torun Boucher (V) i en motion krävt att kulturskolan ska finnas i alla stadsdelar.

Det är inte enda tillfället då verksamheter för barn och ungdomar drabbats hårt av flyttar. Även när teaterverksamheten i Hässelby gård flyttades bort från stadsdelen påverkades verksamheten negativt.

Stadsdelsförvaltningen på Östermalm konstaterar att även om pandemin slagit mot deltagarantalet finns det en tydlig effekt i att inte minst yngre barn avstår från aktiviteter som bygger på längre resor inom staden.

Detta vill motionären lösa genom att kulturnämnden ska ta fram en lokalstrategi som bygger på att kulturskolan ska finnas i alla stadsdelar. Vad den grönblå majoriteten anser om motionen är i skrivande stund inte känt. Uppdraget att samlokalisera lokaler är från majoritetens budgetförslag och är en del i arbetet att sänka kostnader för kulturskolans verksamheter, något som tidigare inneburit exempelvis effektiviseringskrav och höjda avgifter.