Nu ska Södermalmstorg få konst för 7 miljoner

En av stadens nyare offentliga konstverk: Bältdjur i Rosenlundsparken av Jon Gundersson Foto: Naina Helén Jåma/ Stockholms konst

En konstnär ska få det stora uppdraget att ansvara för den konstnärliga utsmyckningen av Södermalmstorg. Upphandlingen uppgår till sju miljoner kronor och är en av de största i sitt slag. Stockholms stad tillämpar ”enprocentsregeln” vilket innebär att en procent av kostnaderna för större stadsutvecklingsprojekt avsätts till konstnärlig utsmyckning. Eftersom utsmyckningen ska vara på plats när Slussen invigs år 2025 så måste arbetet komma igång skyndsamt.

Även vid brofästet i Gamla stan och i nya Katarinaparken ska offentlig konst upphandlas.