Ny skola planeras i Slakthusområdet

Utbildningsnämndens vice ordförande Kadir Kasirga (S) opponerar sig mot förslaget - Foto: Louise Helmfrid

Nästa vecka väntas utbildningsnämnden i Stockholms stad ge startsignal för en ny skola i Slakthusområdet. Skolan är tänkt att bli en tre-parallellig grundskola med alla årskurser mellan förskoleklass och årskurs nio.

Bakgrunden är att i Slakthusområdet planeras uppemot 4 000 nya bostäder och antalet barn i upptagningsområdet beräknas öka. Den stora ökningen sker först efter år 2029 men går då kraftigt från 200 till 1 700 barn i skolåldern år 2040.

Området behöver därför en skola. Ett beslut som välkomnas av utbildningsnämndens vice ordförande Kadir Kasirga (S):

– Stockholm behöver planera för fler skolor när staden växer. Alltför ofta har vi byggt för sent så att tillfälliga lösningar fått användas. Det är bra att vi redan nu kan ge besked om att den nya stadsdelen ska ha en bra och fungerande skola.

Foto: Utbildningsnämnden, Stockholm stad

Utbildningsnämnden sätter nu igång arbetet med att utreda skolan som ska vara på plats senast 2029 och beräknas kosta drygt 400 miljoner kronor att bygga.

Den planerade tomten är liten och för att skapa tillräcklig skolgård behöver skolan byggas på höjden. Skolans utseende kan då komma att likna den bild utbildningsförvaltningen delar i ärendet.