Smittan går ner på boenden – men inte alls lika mycket i hemtjänsten. Så slår regionens misslyckade vaccinationsarbete

PRO i Stockholm demonstrerar mot långsam vaccination av äldre. Foto: Maria Östberg Svanelind

Nästan alla (94 procent) av de som bor på ett äldreboende i Stockholmsregionen har fått minst en dos vaccin. Men bara 3 procent av de som har hemtjänst är färdigvaccinerade enligt den senaste statistiken. Det har rapporterats flitigt om hur Region Stockholm har lyckats sämre än andra regioner. Sthlmskollen skrev om detta förra veckan. Idag klockan 14:00 kommer ny statistik som visar om regionen fått fart på vaccinationen eller om Stockholm fortfarande halkar efter.

Idag rapporterar bland annat Sveriges Radio om att allt färre dör på äldreboenden. Samma positiva utveckling syns tydligt i Stockholm. Och det är inte bara färre som dör, det är färre som smittas. I Stockholms stad räknas nu antalet smittade på äldreboenden i ensiffriga tal. Jämför man de veckorapporter som staden tar fram visar det sig att det den 20 januari 2021 fanns 49 personer med covid-19 medan det i veckans rapport bara fanns 2 personer med smitta.

Eventuella vaccinationsskeptiker kommer inte hitta mycket stöd för sin teori, rapporterna visar tydligt att vaccinationerna gör nytta.

Trots den glädjande utvecklingen på boendena är det dock fortsatt stor smittspridning i hemtjänsten. Även här märks förvisso en minskning från 127 personer i januari 2021 till 58 personer i denna veckas rapport. Minskningen är glädjande men samtidigt är det nu uppenbart att regionens sena vaccinering i hemtjänsten gör att smittan fortfarande i hög grad finns kvar bland personer som har hemtjänst.

Medan smittspridningen minskat med 96 procent på äldreboenden har den i hemtjänsten alltså bara minskat med 54 procent. Dödligheten i de olika omsorgsformerna redovisas inte av staden.