Svar på S-motion: ”Inga verksamheter hade god framförhållning av skyddsmaterial”

I ett svar på en motion från Karin Wanngård (S) om stadens beredskap under pandemin skriver nu Serviceförvaltningen att ”den inventering som gjordes mars 2020 visade att inga verksamheter hade god framförhållning eller väl fyllda lager av just skyddsmaterial. Förvaltningens erfarenhet före pandemin är att stadens verksamheter har beställt skyddsmaterial on-demand och saknat framförhållning”.

Detta är en delvis annan bild än vad som tidigare givits av stadens ledning. Innan pandemin synliggjorde bristerna, exempelvis vad gäller tillgången på skyddsmaterial, hävdade staden att beredskapen var god. I motionssvaret menar Serviceförvaltningen att det inte bara var Stockholm som drabbades utan att det tvärtom var en situation som delades med många kommuner.

Socialdemokraterna krävde i motionen att bristerna analyseras och att staden bygger upp ett eget beredskapslager motsvarande tre månaders förbrukning. Serviceförvaltningen är, till skillnad från stadsledningen, positiv till en oberoende granskning av stadens hantering av skyddsmaterial.