Svårt att nå mål om insamling av matavfall

Om två år blir det obligatoriskt för alla Stockholms hushåll att samla in sitt matavfall. Idag har ungefär hälften av stockholmarna som bor i hus de bruna påsarna för matavfall, men majoriteten av stockholmarna samlar ännu inte in sitt matavfall. Tidigare var Stockholms stads mål att till år 2020 skulle 70 procent av matavfallet samlas in. Detta fick dock revideras när man såg att målet inte skulle nås.

Och uppförsbacken är lång, under år 2020 var det endast 27 procent av matavfallet som samlades in för biologisk behandling. En viktig faktor för att mer matavfall ska kunna återvinnas är att en ny sorteringsanläggning i Högdalen byggs. Förberedelserna är igång och bygget ska starta till hösten. Det är ett pressat tidsschema för att anläggningen ska stå färdig innan obligatoriet införs.

Sedan 1 januari i år är det obligatoriskt med matavfallsinsamling för restauranger och storkök. Av stadens skolor och förskolor där stadens skolfastighetsbolag SISAB är hyresvärd har 99 procent insamling av matavfall. Förhoppningen är att obligatorisk matavfallsinsamling också för hushållen kommer att leda till avsevärt bättre siffror.