Vattnet i Drevviken, Långsjön och Råcksta träsk ska renas

Reningsbassänger vid Flaten. Snart även i Drevviken?

Tre nya vattenvårdsprogram är på gång. Det är vattnet i Drevvviken, Långsjön och Råcksta träsk som ska bli bättre genom insatser från Stockholms stad tillsammans med Huddinge, Haninge och Tyresö kommuner.

Drevviken är ett bra exempel på varför vattenvårdsåtgärder behövs. Fram till början av 1970-talet släpptes dåligt renat avloppsvatten ut i sjön Trehörningen vilket rann vidare ner i Magelungen och Drevviken. Resultatet blev höga fosforhalter som under en lång tid skapat ett fosforförråd på bottnarna och som nu successivt sipprar upp i ett läckage till vattnet. Därtill förekommer flera miljögifter i vattnet som nu ska renas.

Investeringskostnaderna för förslagna platsspecifika åtgärder för sjön uppskattas nu till cirka 200 miljoner kronor och innehåller förslag på 12 åtgärder inom de fyra kommunerna. Åtgärderna finansieras genom VA-taxan eller inom ordinarie budget.