Ytterligare en mörk nyhet om pandemin – medellivslängden sjönk mest i Stockholm

Skogskyrkogården, Stockholm

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag befolkningsstatistik som visar att medellivslängden under år 2020 sjönk. Myndigheten konstaterar att skillnaden mellan 2019 och 2020 beror både på corona-pandemin och på att 2019 var ett år med en ovanligt mild influensa.

Medellivslängd, https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-helaret-20202/

Medan medellivslängden i hela landet sjönk med 0,4 år för kvinnor och 0,7 år för män minskade den genomsnittliga livslängden i Stockholm med dubbelt så mycket. I vårt län minskade den genomsnittliga livslängden med 1,0 år för kvinnor och 1,5 år för män

Kvinnors medellivslängd i Stockholm var år 2020 84,5 år och för män var motsvarande siffra 80,3 år.

Som vi tidigare rapporterat om minskar nu smittspridningen radikalt bland äldre i takt med att vaccinationer genomförs.

Så allt talar för att det blir bättre siffror nästa år.