120 000 fler stockholmare kunde varit vaccinerade – om Region Stockholm hade varit lika bra som Region Värmland

Vaccin redo för användning Foto: PfizerBioNTech

Det har skrivits spaltmeter om hur region Stockholm inte lyckats med en snabb vaccinering. Först var det hur de äldre med hemtjänst prioriterades ner, sedan att det inte gick att boka vaccinationstider per telefon och nu senast att flera tusen doser kasserats för att det inte funnits reserver när bokade personer inte dykt upp.

Misslyckandet syns också i statistiken. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik (som avser tiden fram till och med vecka 14) är 13,1 procent av stockholmarna vaccinerade. Samtidigt var 18,6 procent av svenskarna vaccinerade med minst en dos. I flera andra regioner var siffran klart bättre. I exempelvis Värmland var det mer än var fjärde vuxen (27,5 procent) som hade fått en första dos vid denna tidpunkt.

Region Stockholm och dess ledande politiker Irene Svenonius (M) har förklarat sitt misslyckande med att regionen fått färre doser än andra sett till hela befolkningen eftersom Stockholm har fler yngre invånare. Det är korrekt. Folkhälsomyndigheten fördelade ursprungligen doserna efter hur många man hade i den äldre gruppen (som är mer utsatt för att drabbas av allvarlig sjukdom och död). Detta innebar att Stockholm fick färre doser sett till hela befolkningen. Från och med vecka 18 ändras dock detta då vaccinationen då går över mer mot hela befolkningen.

Regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius (M) ligger efter med vaccineringen. Foto: SLL Anna Molander

Det är dock bara en del av förklaringen. Sthlmskollen har grävt i statistiken och kan idag konstatera att region Stockholm också är sämst på att få ut de vaccinationer som regionen faktiskt fått till invånarna.

Hade region Stockholm varit lika snabba på att få ut vaccinationerna som i region Värmland hade drygt 120 000 ytterligare stockholmare varit vaccinerade fram till och med vecka 14.

Sthlmskollen har granskat och jämfört hur många doser som distribuerats till varje region och jämfört med hur stor andel av befolkningen som fått minst en dos. Vi har också jämfört med hur stor del som fått en andra dos för att säkerställa att det inte snedvrider statistiken (det gör det inte).

Siffrorna visar att storstadsregionerna är sämst. Här har cirka 70 procent av de levererade doserna kommit i någons arm. Stockholm är allra sämst med 67,6 procent. Omvänt är det flera mindre tättbefolkade regioner som lyckas bäst. I Värmland är det 90,9 procent av de levererade doserna som använts.

Andel av de levererade doserna fram till vecka 14 som registrerats som använda – källa folkhalsomyndigheten.se

Effektiviteten i region Stockholm är alltså hittills lägst – oavsett vad som gäller för fördelningen från Folkhälsomyndigheten.

Frågan som vi alla ställer oss nu – kan Stockholm bli bättre framöver?