Opinion: Stockholm ska vara en stad för alla

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) kräver att stadens styre agerar för att Stockholm ska vara en stad för alla.

Nedanstående är en opinionstext från Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S):

Det svenska offentliga samtalet har hårdnat. Gränser har förflyttats. Ord som tidigare ledde till skarpa markeringar från samhället yttras numera öppet utan att det knappt noteras. Det här gör någonting med oss som samhälle. Det börjar ju ofta så, med ord. Ord som sedan uppmuntrar till handling. Ord som ställer grupper mot varandra och som skapar en grogrund för intolerans och hat. Som i sin tur leder till politiska förflyttningar. Förslag som tidigare skulle förkastats kan plötsligt bli verklighet, eftersom de nu planteras i en jord som gödslats med intolerans.

Utvecklingen drivs av Sverigedemokraterna. Partiledaren själv pratar om grupper av människor som en ”belastning.” Höga företrädare pekar ut en av världsreligionerna som många svenskar praktiserar som ”avskyvärd.” Andra partier på högerkanten dras med och kopierar språkbruket och den politiska inriktningen. Senast genom att lägga fram förslag om att bidrag till ”etniska” föreningar ska dras in. Föreningar som Finlandssvenskarnas riksförbund, Italienska SAI, eller Syriska föreningen i Stockholm, som bland annat ordnat dagkollo för barn under sportlovet, ska inte ha något stöd. Eftersom de är ”etniska.”

De vet precis vad de gör. Man visslar fram sin retorik på en frekvens som direkt plockas upp av nätets träskmarker, den sörja av intolerans vars enda driv är att dygnet runt spy galla mot alla som de menar inte hör hemma i vårt land.

Det räcker nu. Fler behöver säga ifrån. Och vi måste göra det med hög röst. Det är det anständiga och demokratiska att göra, men också för att allt detta gör någonting med människor. Våra medmänniskor. I Stockholm har jag och mina kollegor på senare tid fått ta emot många oroliga frågor från stockholmare. Inte minst efter det senaste utspelet från SD där islam målas ut som en ”avskyvärd religion.” Frågorna kommer direkt. Vad menar de? Behöver vi vara oroliga? Föräldrar som behöver svara på frågor från sina barn, barn som i farten hört något men inte riktigt förstått vad det betyder. Är det oss de menar pappa? Det är verkligheten för många svenskar och stockholmare. Rädslan och fruktan som retoriken bygger upp. Maktlösheten när ens barn känner sig utpekade utan att förstå vad de gjort för fel. Nedlåtande blickar och kommentarer när man sitter på tunnelbanan till jobbet. Blickar och kommentarer som möjliggörs av den retorik som förgiftar vår offentlighet.

Det räcker inte med att skriva debattartiklar och Facebookuppdateringar. Som samhälle måste vi offentligt visa att vi inte accepterar detta.

  • Anordna en officiell samling för tolerans

Stockholm bör vi bjuda in de stora trossamfunden som verkar i vår stad. Inbjudan bör komma från finansborgarrådet för att visa att det är staden som officiellt bjuder in. Vi bör anordna en ceremoni i vårt vackra stadshus och visa att vi som Sveriges huvudstad står upp för tolerans och demokrati. Ett tillfälle där vi ledande politiker lyssnar och lovar att ge det stöd och den hjälp som dessa organisationer behöver – må det vara ekonomiskt eller i annan form.

  • Återuppta det interreligiösa rådet

Tidigare har staden haft möten med Stockholms interreligiösa råd. Något nuvarande majoritet tyvärr inte fortsatt med. Det bör omedelbart återupptas, och den ceremoni jag föreslår är en utmärkt startpunkt för att återuppta det.

Detta skulle skicka en oerhört viktig signal: Stockholms politiker tänker inte bidra till hatets retorik och vi tänker inte vika oss för intoleransen krafter.

Karin Wanngård, oppositionsborgarråd (S), Stockholm