Bristen på äldreboenden i city allt större

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) får allt svårare att klara sitt löfte om en äldreboendegaranti för alla över 85. Foto Liselotte van der Meijs /Stockholm stad

När stadsdelarna i city presenterar sin äldreboendeplan varnar de alla för en stor brist. Sthlmskollen kan idag avslöja att bristen kan vara än värre än vad det ser ut som.

Stadsdelarna räknar nämligen med att behovet av äldreboende per äldre ska minska kraftigt. Skulle inte Stockholms äldre bli mycket friskare upp i åldrarna kommer därför bristen på äldreboende under det närmaste årtiondet bli ännu större än vad nämnderna nu oroar sig för.

Det tar lång tid att planera och bygga äldreboenden. Det är därför stadsdelsnämnderna har i uppdrag att planera för behovet som man ser fram till år 2040. När nämnderna i city nu presenterar sina planer pekar det på att det kommer behövas 1 500 nya äldrebostäder under de kommande 20 åren. I dagsläget säger boendeplanen att det ska byggas 600 äldrebostäder men det finns just nu bara ett äldreboende, med 90 platser, som verkligen är på gång.

Men bristen kan bli värre än så, visar Sthlmskollens granskning. SWECO som gjort planen för stadsdelarna räknar nämligen med att behoven ska minska i takt med att fler blir friska längre upp i åldrarna. Om det inte blir så och om behoven per äldre tvärtom blir lika stora som idag så blir bristen på bostäder ännu mycket större.

Idag finns det 1900 äldreboendeplatser på 7200 personer över 85 år. Det innebär drygt en äldreboendelägenhet per fyra äldre. Men tittar man fram till år 2040 beräknas det i planen bara finnas en lägenhet per fem äldre.

Skulle behovet vara lika stort som idag fattas det inte bara 1500 lägenheter fram till år 2040 – då fattas det hela 2 400 lägenheter, att jämföra med de 90 lägenheter som den grönblåa majoriteten just nu bygger. Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) som hittills har lagt ner fler äldreboenden än vad han byggt nya har med andra ord en stor uppgift framför sig…