Extra statliga pengar till äldreomsorgen – men inte i Stockholm

Foto: "Äldreomsorg" -by-Socialdemokrater-is-licensed-under-CC-BY-NC-ND-2.0

I förra veckan fattade riksdagen beslut om att utöka budgeten med 4,3 miljarder för att öka stödet till äldreomsorgen. Men när kommunstyrelsen behandlade årsredovisningen fördelades inga nya pengar till äldreomsorgen i Stockholm.

Riksdagen vill att pengarna ska gå till färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt ökade möjligheter till tryggt boende för äldre. Detta för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på.

Coronakommissionen framhåller ett behov av högre bemanning, ökad kompetens och rimliga arbetsförhållanden och pekar bland annat på arbetsgivarnas ansvar i äldreomsorgen. I Stockholms äldreomsorg utförs nästan en fjärdedel av den arbetade tiden av timanställda, vilket kan leda till stor otrygghet hos både de äldre och hos personalen. Så sent som i januari 2020 mjukade den blågröna majoriteten i staden upp det tidigare beslutet att timanställningar ska undvikas och att heltid ska vara norm.

Det ökade statsbidraget skulle innebära minst 300 miljoner kronor till Stockholms äldre – när, och om, de får del av dem. Nästa tillfälle Stockholm stad normalt fördelar extra budgetmedel till verksamheter är i tertialtrapport 2 som behandlas av kommunfullmäktige i november.