Handlare i Hötorgshallen efterfrågar stöd från staden

Fotograf: Anna Lindell

Den globala pandemin har drabbat många företag hårt. Extra svårt har det varit för restaurang- och besöksnäringen. Handlarna i Hötorgshallen vädjar nu i en skrivelse till staden att ge tillräckligt med stöd för att verksamheterna ska kunna fortgå och finnas kvar även efter pandemin.

Stockholms stad fastighetskontor har inte bara ansvar för stadens idrott- och kulturbyggnader utan också för flertalet lokaler och platser som hyrs ut till kommersiella ändamål. Bland de största av dem är saluhallar som Östermalmshallen och Hötorgshallen. Nu varnar handlarna i Hötorgshallen att stödet från staden inte är tillräckligt för verksamheterna ska kunna finnas kvar. Flera handlar menar att det kan tvingas flytta om stödet från staden inte ökar.

Det senaste året rapporterar handlarna att omsättningen sjunkit med närmare 40-50 procent. På grund av verksamheternas art har tappet i fysiska kunder inte kunnat kompenseras genom e-handel eller hemkörning. Nu när sommaren närmar sig har handlarna som regel lägre omsättning vilket skapar stor oro, även om det i samhället i stort finns en ljusning genom vaccineringen.

Den nuvarande Hötorgshallen invigdes år 1958 och stora renoveringar genomfördes under åren 2012-2013 med hyreshöjningar som följd.

Stockholms stads grönblåa styre har kommunicerat att näringslivet ska få stöd under den nuvarande krisen. Flera av handlarna har även fått stöd, bland annat genom det statliga hyresstödet, men i nuvarande situation anser flera av hyresgästerna att mer behöver göras av stadens styre för att säkra ett livskraftigt näringsliv även efter pandemin.