Inget besked till stadens fristående resursskolor

I början av året larmade stadens fristående resursskolor i Stockholmsområdet om ekonomiska bekymmer. Skolorna, som riktar hela sin verksamhet mot elever i behov av särskilt stöd, fick i större utsträckning avslag på sina ansökningar om tilläggsbelopp. Tilläggsbelopp är en särskild ersättning för elever i behov av omfattande stöd. I förlängningen riskerar avslagen att få allvarliga konsekvenser för skolornas ekonomi som i värsta fall kan leda till lärartätheten behöver minska eller att skolan behöver lägga ner.

I mars lovade den grönblå majoriteten att de skulle vidta åtgärder för att stötta resursskolorna. Men på utbildningsnämnden sammanträde den 22 april kom inget tydligt besked om ökat ekonomiskt stöd. Istället lades ett uppdrag till utbildningsförvaltningen om att se över en höjning av strukturbidraget till skolorna samt en översyn av tilläggsbeloppssystemet.

Det innebär att resursskolorna som tidigast kan få besked om ett eventuellt ekonomiskt stöd på utbildningsnämndens nästa sammanträde i slutet av maj.