Nu fortsätter upprustningen av stadens parker och naturområden

Vårbergstoppen - stadens nya stadspark. Foto: Lennart Johansson

Grönare Stockholm är en särskild satsning för att utveckla stadens parker och naturområden. Projektet har pågått sedan år 2017 och har omfattat 300 miljoner kronor i totalt 32 projekt runt om i staden. På torsdag tar trafiknämnden beslut om att fortsätta projektet i tre år till och 280 miljoner kronor avsätts. Till årsskiftet presenteras vilka parker, gångstråk och torg som ska förnyas, förbättras och rustas upp.

När Grönare Stockholm presenterades första gången var det som en del av en politik för ett Stockholm för alla, där Stockholms stad inte bara skulle satsa resurser på innerstan utan även utveckla grönområden och parker i ytterstaden. Projektet startade förra mandatperioden under rödgrönrosa styre.

Tanken var att öka tillgången till rekreationsområden och samtidigt öka tryggheten. Dessutom skulle satsningarna inom Grönare Stockholm även stärka klimatanpassning och ekologiska värden i staden.

På torsdag denna vecka väntas beslut om att projektet ska fortsätta i tre år till.