Regeringsförslag idag: Bromma flygplats läggs ner – möjliggör 30 000 nya bostäder

Idag föreslår regeringen att en utredning ska tillsättas för att möjliggöra en nedläggning av Bromma flygplats och säkra tillräcklig kapacitet på Arlanda.

Frågan har varit aktuell och diskuterats länge. Debatten tilltog när Swedavia i höstas föreslog att Bromma flygplats ska läggas ner eftersom den inte behövs (kapaciteten på Arlanda flygplats är tillräcklig under överskådlig tid) och eftersom den innebär stora förluster för staten.

Efter Swedavias rekommendation har flera näringslivsföreträdare, däribland Stockholms handelskammare, föreslagit att Arlanda utvecklas som navet för flygtrafiken i Stockholmsregionen.

I riksdagen har dock en majoritet bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna tidigare stoppat förslaget och det gör frågan osäker inför framtiden.

I ett pressmeddelande säger Socialdemokraternas oppositionsborgarråd Karin Wanngård att hon välkomnar förslaget och att Socialdemokraterna redan idag lägger ett förslag på kommunstyrelsen som möjliggör att byggande av 30 000 nya bostäder kan börja planeras.