Regionen ligger fortfarande efter med vaccinationer

Vaccination pågår - nu mot Covid...

Vaccinationstakten är hög just nu. Nästa vecka distribuerar staten ut nästan en halv miljon doser till regionerna. Allt fler av oss har vänner, kollegor och släktingar som nu får den första sprutan.

Även i Stockholmsregionen går det bättre och i takt med fler doser levererats har nu regionen börjat med fas 3 där personer över 60 år och personer i ett antal riskgrupper ingår.

Men när det gäller hur stor andel av de doser som levererats som verkligen nått fram till en invånares arm ligger Stockholm fortfarande efter. Här kunde vi redan tidigare i veckan berätta att om Region Stockholm hade använt en lika stor andel av de doser man fått som man gör i Region Värmland, så skulle 120 000 fler stockholmare vara vaccinerade än vad som är fallet idag.

Även med veckans statistik kvarstår den skillnaden. Stockholm har dock fått ut fler doser nu. Av de 594 680 doser som skickats till Region Stockholm har 438 144 doser registrerats som använda. Det motsvarar 73,7 procent av de doser som sänts till regionen. Resterande 26,3 procent väntar på att användas eller har i enstaka fall kasserats.

I Region Värmland är motsvarande siffra 94,4 procent. Det gör att när vi jämför regionerna så kvarstår skillnaderna. Även denna vecka så gäller alltså att om Region Stockholm skulle varit lika effektiva som Värmland skulle drygt 120 000 fler stockholmare varit vaccinerade.

Vi fortsätter granska vaccinationsarbetet i Stockholm. Fler rapporter kommer.