Succéprojekt skalas ned – tre av fyra har fått sluta

Projekt "Spring i benen"

Det har beskrivits som en succé. Sedan starten 2017 har rörelsenätverket ”Spring i benen” fått barn på 145 Stockholmsskolor att röra på sig mer. Den fysiska aktiviteten bland barnen ökade snabbt med tjugo procent, enligt uppföljningar. Samtidigt blev barnen tryggare och samman-hållningen starkare. Men nu drar Stockholms stad ned på tempot. Tre av fyra anställda inom projektet har fått sluta.

Forskning visar att rörelse är centralt för barns inlärning. Fysisk aktivitet har också betydelse för barns välmående och utveckling. Med det som utgångspunkt startade några eldsjälar tillsammans med utbildningsförvaltningen nätverket ”Spring i benen”. Fyra projektledare har tillsammans med ordinarie skolpersonal inspirerat och coachat barn till att röra på sig mer. Organiserad rastverksamhet, rörelsepauser under lektionstid och fri lek – allt räknas och har betydelse.

Arbetet inom nätverket har också handlat om att skolpersonal ska få möjlighet att inspirera varandra, utbyta erfarenheter och praktiska exempel. Verksamheten har funnits lokalt på skolorna samtidigt som representanter från skolorna har fått möjlighet till stöd och handledning. Allt med det tydliga målet att få Stockholms skolbarn att röra på sig mer.

Men nu drar alltså ”Spring i benen” ned rejält på tempot. Tre av fyra anställda som arbetat inom nätverket har fått sluta. Arbetet ska istället övergå i ordinarie verksamhet. Även om det säkerligen
kommer fortsätta springas på Stockholms skolgårdar får skolorna nu klara sig mer på egen hand.