Två nya namn till trafikplatser i projektet Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm planeras vara färdigt år 2030 och kommer sträcka sig 21 km. Staden tog igår ställning till namn på två trafikplatser inom projektet.

I delprojektet Kungens Kurva planeras två trafikplatser. På den norra sidan blir namnet Lindvreten Norra och på den södra sidan blir namnet Lindvreten Södra. Området har en lång historna med namnet. Lindvreten hette en gammal gård i området som inte längre finns men vars namn fortsatt används till bland annat en busshållplats och brandstation i trakten.