Återstart – eller inte?

Karin Wanngård (S) ansåg att Stockholm kan bättre. Foto: Peter Knutson

Ska Stockholms stad besluta om åtgärder som påskyndar återstarten efter coronan? Det lär bli kvällens stora debattämne på kommunfullmäktige när förra årets bokslut debatteras.

Socialdemokraterna har tagit chansen och föreslagit ett återstartsprogram för Stockholm. Borgarrådet Karin Wanngård (S) är kritisk mot att staden gör rekordöverskott samtidigt som alltför lite gjorts för att höja kunskapsresultaten i skolan, stärka kvaliteten i omsorgen och minska arbetslösheten.

– Vi upplever en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet. Coronakommissionen pekade på stora behov i Stockholms äldreomsorg. Klyftorna i skolan har ökat och de lär inte minska av ökad distansundervisning. Samtidigt har kultursektorn drabbats hårt och bostadsbyggandet avstannat. Det är uppenbart att Stockholm behöver en återstart.

– Att vara frånvarande och passiv är inte svaret och att öka sparandet under den värsta kristiden när vi borde investera i skola, trygghet och äldreomsorg blir ju på gränsen till obegripligt, säger Wanngård (S) till Sthlmskollen.

Därför föreslår hon och Socialdemokraterna nu ett återstartspaket om totalt drygt 600 miljoner kronor. Finansieringen föreslås ske genom att använda de statsbidrag som staden kommer att få samt genom att ta ut en större andel av vinsten i Stockholms stadshus AB.

I kommunstyrelsen har den grönblå majoriteten röstat nej till detta. Gör de så även i kommunfullmäktige? Hur motiverar de i så fall att de vill avvakta?

Allt det kan man ta del av klockan 16:00 då kommunfullmäktige inleds med interpellationer för att sedan klockan 17:00 övergå till frågestund (räkna med frågor om stadens arbete mot våld i nära relationer). Från klockan 18:00 går fullmäktige över till beslutsärenden. Då får du veta: Återstart – eller inte?