Fler kulturstipendiater i år – men kompenserar det för uteblivet kulturstöd?

Foto: Norstedt

Stockholms stad ökar antalet kulturstipendiater. Från det normala 20-talet stipendiater har staden offentliggjort 45 stipendiater som vardera får 40 000 kronor. De som omfattas är konstnärer inom följande områden: bild- och formkonst, musik, musikdramatik, litteratur, teater och mim, film och dans. Därtill delas ett särskilt kulturstipendium för unga ut på 25 000 kronor.

Hela listan hittar du här. Bland stipendiaterna finns författaren Kayo Mpoyi, vars debutroman Mai betyder vatten belönades med Katapultpriset år 2019. Kayo jobbar deltid som bibliotekarie på biblioteket i Jordbro, studerar konst och skriver.
– Jag är tacksam, glad och ärad över att bli utvald. Stipendiet betyder tid och möjlighet att få ägna mig åt skrivandet, säger hon i en kommentar.

Att antalet stipendiater fördubblats beror uttalat på pandemin och att många kulturutövare har haft det svårt under det gångna året.

– Under en extremt tuff period för kulturlivet i staden känns det mycket glädjande att vi detta år har möjlighet att stötta så pass många fler konstnärer i deras värv, säger Anne Lund, enhetschef på kulturförvaltningen.

Kanske kan de ökade antalet stipendiater till viss del kompensera för det stöd staden inte gett tidigare under pandemin.

Till skillnad från staten och regionen har Stockholms stad inte utökat sitt kulturstöd under pandemin. Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) lanserade under år 2020 ett krispaket men det visade sig vid närmare granskning enbart bestå av omfördelning av redan beslutade medel.

Ett beslut som sedan kom att kritiseras av mer än 1100 kulturarbetare i Stockholm.