Ungdomarnas alkoholkonsumtion sjunker i Stockholm – Östermalm dricker mest

Foto: Öl-Beer-by-Lansmuseet-Gavleborg-is-licensed-under-CC-BY-NC-ND-2.0

Idag börjar vi med en glädjande nyhet. Alkoholkonsumtionen bland Stockholms ungdomar har sjunkit kraftigt sedan början på 2000-talet. Då konsumerade en elev i årskurs nio i genomsnitt drygt tre liter ren alkohol under ett år. Nu är samma siffra under litern. Även för elever i gymnasiets årskurs två syns samma utveckling.

Källa: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2003535 (sid 30)

Vartannat år genomförs Stockholmsenkäten där 8 000 ungdomar svarar på frågor om hälsa, skola, droger och kriminalitet. Nu har Socialnämnden i Stockholm publicerat resultatet för år 2020. Sthlmskollen kommer framöver publicera de viktigaste resultaten om hur Stockholms ungdomar mår.

Men även om utvecklingen är positiv för i princip hela staden så finns det också stora skillnader i alkoholkonsumtionen. Ett tydligt mönster är att det dricks mest i innerstaden. Medan pojkarna i årskurs nio på Östermalm dricker i genomsnitt nästan två liter ren alkohol på ett år är motsvarande siffra för flickor i Rinkeby-Kista mindre än en halv liter.

Källa: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2003535 (sid 34)

Även när det gäller hur stor del som avstår från alkohol syns skillnaderna. På Järvaområdet avstår drygt hälften av gymnasieeleverna från alkohol medan det i innerstaden bara är 20 procent.