Internationell hbtq-konferens anordnas i Stockholm

I höstas föreslog Socialdemokraterna att en internationell konferens bör anordnas i Stockholm i syfte att främja hbtq-personers rättigheter. Det ser nu ut att bli verklighet.

I svaret på Socialdemokraternas skrivelse meddelar de ansvariga borgarråden Anna König Jerlmyr (M) och Jan Jönsson (L) att planering pågår för att Stockholm ska stå värd för en internationell konferens för att skapa en återkommande mötesplats för det viktiga arbetet med att stötta och stärka arbetet för hbtq-personer och deras rättigheter.

Daniel Andersson, förbundsordförande för HBT-Socialdemokrater, välkomnar beskedet.

– Vi tror att en konferens av det här slaget sänder ett viktigt budskap till de konservativa strömningar hemma i Sverige och ute i Europa som hotar hbtqi+personers rättigheter. Samtidigt får vi visa att Stockholm och Sverige är en öppen och tolerant plats där hot, hat och inskränkningar av mänskliga rättigheter inte har någon plats.

Konferensen planeras äga rum sommaren 2022.