Mer än var fjärde i Stockholms äldreomsorg utan heltidstjänst

Johan Ingelskog, avtalssekreterare Kommunal. Foto: Kommunal

Dagens samhälle redovisar idag en sammanställning över hur stor andel av de anställda inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning som har heltid och hur den förändrats de senaste fem åren. I Stockholm har fortfarande mer än var fjärde en deltidsanställning och takten för förbättring är bland den lägsta i landet.

Såväl arbetsgivarna som facken är överens om att heltidstjänster vore bra både för de anställda och för kvaliteten i verksamheten. Därför bedriver landets kommuner, tillsammans med de fackliga organisationerna, sedan år 2016 projektet Heltidsresan där målet är just fler heltidstjänster.

Och även om det finns kommuner där andelen heltidsanställda ökar starkt så går det trögt i Stockholm. År 2020 hade 73 procent av de anställda en heltidstjänst. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med för fem år sedan. Det är förvisso en högre nivå än i många landsbygdskommuner men innebär ändå att Stockholm nu ligger efter alla andra storstadskommuner som Göteborg, Malmö och Uppsala.

Fackförbundet Kommunals avtalssekreterare, Johan Ingelskog, hävdar att ett vanligt fel som många kommuner gör är att börja i fel ände. Att börja med schemaläggning utan att ställa om till en heltidsorganisation.

– Konstiga scheman, ingen tid för återhämtning. Under de omständigheterna är det ingen som vill jobba heltid, säger han till Dagens Samhälle.