Med hjälp av regeringspengar – nu kan Stockholm återanställa de fältassistenter som sparats bort

Fler ordningsvakter och färre fältassistenter - det var den grönblåa majoritetens politik. Nu ger regeringen pengar till fältarna.

Nästa vecka kommer socialnämnden fördela statliga medel för att öka sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Totalt är det 32 miljoner kronor som fördelas ut till sex stadsdelar. Pengarna är avsedda att förstärka det förebyggande sociala arbetet, men i Stockholm kan de komma att användas för att ersätta det som tidigare sparats bort.

Regeringen vill med bidraget minska risken att barn och unga dras in i eller på andra sätt
drabbas av kriminalitet. Det kan enligt Socialstyrelsen som beviljar pengarna handla om ”insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn och ungdomar.”

Det står tydligt i instruktionerna för statsbidragen att de inte får användas för att finansiera befintlig verksamhet. Sthlmskollen kan dock idag avslöja att den verksamhet som nu planeras att genomföras med statsbidraget fanns i Stockholm före valet 2018, men att stadsdelarna efter valet tvingats spara bort många av de fältassistenter som då fanns.

I stadens årsredovisning för år 2020 redovisas (sidan 183) hur antalet fritidsgårdar och parklekar sedan 2018 minskat med vardera fyra och hur antalet fältassistenter under år 2019 minskades med 12 tjänster (för att något öka under år 2020) .

De pengar regeringen ger nu kommer alltså användas för att ersätta de fältassistenter som den grönblå majoriteten tidigare sparat bort (men som inte finns nu).

Förhoppningsvis kan det bidra till att tryggheten då åter ökar.