Riksby får ny F-9 skola

Fotograf: Lennart Johansson

I området Riksby i centrala Bromma planeras cirka 5000-6000 nya bostäder med inflyttning år 2027-2038. Inflyttningen kommer att ske i etapper och för att säkerställa behovet av elevplatser för alla nyinflyttade barn planeras nu en ny F-9 skola i området. Skolan ska ha en kapacitet på 950 elever.

I dagsläget finns det ingen grundskola i Riksby utan den närmsta skolan är Nya Elementar och den fristående skolan Internationella Engelska skolan. En utmaning för projektet är att säkerställa att skolmiljön inte blir för bullerutsatt med anledning av närheten till Bromma flygplats. Det gäller själva skolbyggnaden men även skolgården och utemiljön som behöver bullersäkras.

Den nya skolan förväntas stå klar i samband med att bostäderna i områdes byggs färdigt, inom år 2030-2035.