Stockholm tappar i miljöranking – fortfarande på topp tio

Naturvård är en av faktorerna som bedöms i bästa miljökommun år 2021

När Aktuell Hållbarhet presenterar den årliga rankingen över hur landets kommuner sköter miljöpolitiken faller Stockholms stad från en tredje till en nionde plats.

Stockholm får bra poäng för låga utsläpp av koldioxid. Delvis beror det på en låg andel tillverkningsindustri i regionen. Trots detta har dock de egna utsläppen i Stockholm minskat mer än i många andra delar av landet. Andra områden där Stockholm presterar bra är andelen skyddad mark och renhållningen i staden.

Stockholm tappar dels för att kommunen inte bedriver ett systematiskt arbete för att minska energianvändningen i den kommunala verksamheten, inte bara köper förnybar miljömärkt energi, inte tillräckligt jobbar med livscykelanalyser samt ligger långt efter när det gäller matavfallsinsamling.

Ytterligare en orsak till att Stockholm tappar är att kommunen inte frågar medborgarna om deras syn på miljöarbete och miljövänliga kommunikationer.

Stockholms svar (och hela undersökningen) hittar du här.

Årets bästa miljökommun är Malmö. Stort grattis till dem!