Förslag på showroom för digital välfärdsteknik

Fredrik Petterson (S). Foto: Björn Dahlin.

När omsorgen om våra äldre blir alltmer digitaliserad kommer det bli svårt för många äldre att tillgodogöra sig fördelarna med den nya tekniken. Socialdemokraten Fredrik Pettersson föreslår i en motion att staden ska etablera ett showroom där äldre, personal och anhöriga ska kunna prova på och få hjälp att använda sig av ny teknik.

Pettersson, som till yrket är sjuksköterska, konstaterar att det kan handla om exempelvis bildportstelefon, värmekameror,  teknikstöd för påminnelse och struktur i vardagslivet som till exempel medicinpåminnare. Tillsammans kan dessa hjälpmedel både göra omsorgen effektivare och bättre – om de används.

I motionen konstateras att Stockholm inte direkt leder denna utveckling, även om digitala lås nu införs i hemtjänsten, och att det finns mycket kvar att göra för att äldre ska känna sig trygga med tekniken.

Motionen förväntas behandlas under år 2022.