Hemvändande studenter kan vaccinera sig i Stockholm

Vaccinationen mot covid-19 pågår för fullt runt om i landet och allt yngre grupper får nu ta sin första dos. En fråga som länge varit obesvarad handlar om hemvändande studenter. Nu kan Sthlmskollen avslöja att det kommer gå att vaccinera sig i Stockholm även om man inte är folkbokförd i regionen. 

Någonstans runt 100 000 unga stockholmare studerar i andra delar av landet. I takt med att sluttentor nu genomförs kommer många av dem att återvända hem till Stockholm. I normalfallet är man skriven på sin studieort samtidigt som man bor på sin hemort under sommaren. Om man inte kommer kunna vaccinera sig på sin sommaradress finns det en uppenbar risk att studenterna kommer tillbaka till landets lärosäten ovaccinerade och att dessa då kan bli smitthärdar vid terminsstart i höst.

Sthlmskollen har därför ställt frågan till Region Stockholm om studenter kommer kunna vaccinera sig i Stockholm även om de inte är skrivna här. Svaret från regionen är att rekommendationen fortsatt är att man ska vaccinera sig i den region där man är folkbokförd. Men det är just en rekommendation. Regionen svarar också att det inte är tillåtet att neka någon vård. Vaccination kommer således vara tillgänglig även för personer som inte är folkbokförda i Stockholm.

För studenter som inte har möjlighet att under sommarlovet åka till sin studieort där man är folkbokförd för att vaccinera sig finns det alltså möjligheter att boka tid i Stockholm. Region Stockholm säger också att appen Alltid öppet ska vara öppen för bokning även för hemvändande studenter.