Hyresrätter vid Skärmarbrink stoppas

För andra mötet i rad så stoppar majoriteten byggandet av hyresrätter i stadsbyggnadsnämnden.

På senaste stadsbyggnadsnämnden var det dags för politikerna att ta ställning till förslaget att bygga 55 nya hyresrätter vid Skärmarbrink. Stadsbyggnadskontoret har färdigställt ärendet och exploateringsnämnden som beslutar om markanvisningar, det första steget när bostäder ska byggas, har sedan tidigare gett tummen upp till projektet. På stadsbyggnadsnämndens möte stod det dock klart att förslaget stoppas, några nya hyresrätter vid Skärmarbrink blir det inte.

Det var den moderatledda majoriteten som inte gillade förslaget som experterna på stadsbyggnadskontoret presenterade. I sitt avslagsyrkande skriver den borgerliga majoriteten att ”det är angeläget att de tillkommande bostäderna får en ny placering inom influensområdet”. Något förslag till ny placering har dock ännu inte presenterats av majoriteten.

Det var andra mötet i rad som den styrande majoriteten stoppar hyresrätter i stadsbyggnadsnämnden. På föregående möte var det 145 bostäder, varav 105 av dem hyresrätter i Bromma som fick tummen ned av stadsbyggnadsborgarrådet och hans kollegor. Projektet med de Stockholmshus (hyresrätter med lägre hyror) allmännyttan ska bygga på Växthusvägen ska också göras om till villor enligt majoritetens beslut.

Det ser nu ut att bli svårt för staden att nå bostadsmålen. Samtidigt som bostäder stoppas har markanvisningarna till de kommunala bostadsbolagen drastiskt minskat. Sedan 2018 har målet för vad de allmännyttiga bolagen ska bygga gått från 2500-3000 hyresrätter till 600 år 2020. Sänkningen av målet har styret motiverat med att privata bolag ska bygga mer och att ”stadens egna bostadsbolag koncentrerar sig på Stockholmshusen”.

De senaste två åren har dock inga nya Stockholmshus markanvisats.