Nya ombildningar på gång

För andra mötet i rad så stoppar majoriteten byggandet av hyresrätter i stadsbyggnadsnämnden.

Det går nu ut nya köperbjudande i Västertorp. Anledningen till att ombildningarna kan ske är för att en bostadsrättsförening som tidigare haft möjlighet att förvärva en fastighet inte tackat ja till köp.

Det är i fastigheten Glanskisen 1 som man inte har kunnat genomföra en köpstämma eftersom kraven för att få förvärva fastigheten inte uppnåtts. Fastigheten med 90 lägenheter återgår nu till Stockholmshems bestånd.

Som en konsekvens är det nu aktuellt att nya köperbjudande går ut till bostadsrättsföreningar som tidigare godkänts för att vara aktuella för ombildning. Det är fastigheten Lappkastet 1 med 30 lägenheter, också inom Stockholmshem, samt Ytterskär 1 med 76 lägenheter som förvaltas av Familjebostäder.

Med dessa två nya erbjudande ökar antalet lägenheter som möjliggörs för ombildning både i Västertorp och i staden. Det är nu totalt 2021 hyresrätter som är aktuella för ombildningar.

Den borgerliga majoriteten har även beslutat om att förlänga köperbjudanden fram till slutet av sommaren. Konsekvensen blir att de aktuella bostadsrättsföreningarna kan hålla ett obegränsat antal köpstämmor för att besluta om ombildning.