SCB visar: Grönblåa tappar majoritet – historiskt ras för L och KD

Idag publicerar Statistiska centralbyrån sin stora partisympatiundersökning. Den bekräftar det Sthlmskollen redan redovisat från en SIFO-undersökning. Bland Stockholmsväljarna rasar Liberalerna och Kristdemokraterna medan Centern ökar starkt jämfört med valet 2018. Det kan knappast ses som något annat än ett starkt underkännande av viljan hos Liberalerna och Kristdemokraterna att samarbeta med Sverigedemokraterna.

4 600 personer har svarat i denna undersökning, den största som görs. Frågorna avser riksdagsval, men eftersom de brukar följa kommunval tätt går det att dra slutsatser där också. Den grönblåa majoriteten får, precis som i SIFO-undersökningen, stöd av 44 procent i Stockholms stad medan en rödgrön konstellation skulle få stöd av 49 procent. Framförallt beror det på att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökar starkt.

Även i denna undersökning tyder alltså mycket på maktskifte i Stockholm stad. Om det hade varit val idag.