Nya storbibliotek – men på bekostnad av de små lokala?

Socialdemokraterna vill utveckla de lokala biblioteken, säger borgarrådet Emilia Bjuggren

Kulturnämnden har antagit en ny biblioteksplan. Den pekar ut färdriktningen för hur biblioteken i staden ska utformas framöver. Ett av förslagen är nya större nodbibliotek. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet välkomnar förslaget men oroas av att den grönblåa majoriteten inte ville garantera de små lokala biblioteken.

I juni fattades beslut om de övergripande principerna men senare kommer dessa konkretiseras i en strukturplan. Det är då det beslutas i fall nya bibliotek ska öppnas och/eller om befintliga ska läggas ned.

Stadens folkbibliotek har över 11 700 000 besök årligen, varav 6 700 000 är digitala. I beståndet finns över 1,5 miljoner böcker och på biblioteken görs närmare 9000 publika aktiviteter varje år. Över 420 000 personer har ett bibliotekskort i Stockholms stad.

Det är denna verksamhet som planen ska bidra till att utveckla.

En av nyheterna är att staden föreslås etablera större nodbibliotek i varje stadsdelsområde.

Dessa ska, enligt förslaget, erbjuda hela bibliotekets utbud och möjligheter. Här kan också finnas profilerade delar. Nodbiblioteken är, enligt planen, ett sätt att öka tillgängligheten till biblioteksservice i staden, så att den finns jämnt fördelade över staden samtidigt som de lokala biblioteken kan fortsätta verka aktivt i lokalsamhället.

I vissa fall ska dessa nodbibliotek etableras i existerande bibliotek men i flera fall kan det, enligt planen, innebära att nya bibliotek tillkommer.

En sådan reform skulle dock kräva ökade ekonomiska resurser och eftersom den nuvarande majoriteten återkommande sparat på biblioteken finns det en oro hos oppositionen att de små lokala biblioteken kan komma att hotas:

– Vi välkomnar förslaget om nodbibliotek i varje stadsdelsområde och kommer rösta för det, men det är illa att den grönblåa majoriteten inte kunde ställa sig bakom att detta inte ska ske på bekostnad av den lokala närvaron i form av mindre lokala bibliotek. De är en viktig mötespunkt som bidrar till läsande, kultur och möten människor emellan, säger oppositionsborgarrådet Emilia Bjuggren (S)